Vil du vite mer om folkeuniversitetet?

Gå til http://https://www.folkeuniversitetet.no/om-folkeuniversitetet

I denne FAQen finner du info og veilderer om alt fra bruk av eCampus til hvordan du deltar i Zoom møter.

 

På venstre side finner du innholdsfortegnelse